Vrednost zaupanja je v naših izkušnjah.

Ustanovitev in delovanje podjetja na področju nepremičnin za nas pomeni nadaljevanje skoraj 25-letne družinske tradicije na tem področju in hkrati dodano vrednost na trgu nepremičnin na področju Dolenjske in širše Slovenije. Poleg ustaljenih storitev z nepremičninskega področja, ki jih ponujamo:

 • posredovanje pri prodaji, nakupu, najemu ter oddaji nepremičnin,
 • izpeljave pravnih poslov,
 • pregled in pridobivanje uradnih listin,
 • svetovanje v zvezi z urejanjem lastništva,
 • oglaševanje, trženje, …

naše podjetje v sodelovanju z zunanjimi izvajalci zagotavlja celovit obseg storitev na enem mestu z vključeno:

 • pripravo pogodb (univerzitetni diplomirani pravnik),
 • notarski zapis (notar),
 • izdelave cenilnih elaboratov (sodno zapriseženi cenilec),
 • izdelava komercialnih tlorisov nepremičnin (arhitekt),
 • izdelava energetske izkaznice (pooblaščenec za izdelavo),
 • sodelovanje z bankami pri urejanju kreditov za nakup nepremičnin.

V bodoče bomo svojo osnovno dejavnost nadgradili tudi z izvajanjem poslov zavarovalnega posredništva, saj imamo v podjetju poleg nepremičninskega posrednika zaposlenega tudi sodelavca z licenco zavarovalnega posrednika. Zagotovo je naša konkurenčna prednost pred ostalimi izvajalci z našega področja dolgoletno aktivno delo na nepremičninskem trgu, poznavanje zakonitosti trga, poznavanje potreb udeležencev (tako kupcev, prodajalcev, investitorjev, …), predvsem pa dobre poslovne povezave.


Vizitka

KRKA NEPREMIČNINE d.o.o.

PISARNA:

E-POŠTA:

TELEFON:

DAVČNA ŠT.:

MATIČNA ŠT.:

TRR:

KOČEVARJEVA 1, 8000 NOVO MESTO

INFO@KRKA-NEPREMICNINE.SI

051/643-999

SI 67733948

6740634000

SI56 3300 0000 6880 686, odprt pri ADDIKO BANK d.d.